Image
  • Нийтлэгч: Админ
  • 2018-08-30 10:04:00

Монгол улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх орчин болон тэргүүлэх чиглэлийг сайжруулахад чиглэсэн хэлэлцүүлэг төрийн ордны "Нээлттэй сонсголын танхим" -д явагдаж байна.

Монгол улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх орчин болон тэргүүлэх чиглэлийг сайжруулахад чиглэсэн хэлэлцүүлэг төрийн ордны "Нээлттэй сонсголын танхим" -д явагдаж байна.


Image
  • Нийтлэгч: Админ
  • 2018-08-30 10:04:00

Network Partner Reinsurance Agreement signed between AIG and Tenger Insurance as part of broadening partnership

Network Partner Reinsurance Agreement signed between AIG and Tenger Insurance as part of broadening partnership