Image
  • Нийтлэгч: Админ
  • 2018-08-30 10:04:00

“Математик загварчлалаар эрсдэлийг боломж болгох нь” сэдэвт лекцэнд санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүд, залуучуудыг урьж байна.

“Математик загварчлалаар эрсдэлийг боломж болгох нь” сэдэвт лекцэнд санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүд, залуучуудыг урьж байна.