Мэдээ
 
Дотоод мэдээ
 

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны Урт хугацааны болон ердийн даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангаас хөрөнгө оруулалт хийхэд тавигдах шаардлага, даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцох журмуудад өөрчлөлт орлоо.

680

Ингэснээр даатгалын компаниуд нөөц сангаас зээл олгох үйл ажиллагааг хааж, санхүүгийн бусад салбаруудад хөрөнгө оруулах боломжийг бий болгох, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг өсгөх, хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан салбар өсөх боломжийг нээж өгч байна.

Мөн даатгагч нь ББСБ-д итгэлцлийн үйлчилгээгээр хөрөнгө оруулах хэмжээг нэмэгдүүлсэн нь санхүүгийн салбарыг дэмжих бас нэгэн зохицуулалт болж байна.

680

Холбооны гишүүн, байгууллагууд
Зохиогчийн эрх © 2014 www.mia.mn. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан