Монгол улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх орчин болон тэргүүлэх чиглэлийг сайжруулахад чиглэсэн хэлэлцүүлэг төрийн ордны "Нээлттэй сонсголын танхим" -д явагдаж байна.

ImageМонгол улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх орчин болон тэргүүлэх чиглэлийг сайжруулахад чиглэсэн хэлэлцүүлэг төрийн ордны "Нээлттэй сонсголын танхим" -д явагдаж байна. Зохион байгуулагч: #СанхүүгийнхолбоодынзөвлөлболонPwC

Нийтлэгдсэн огноо: 2018-10-24 00:00:00